Een bijzondere dag
Toespraak bij de start van de bouw van The New Kit, 17 maart 2009

Dames en heren,

Vandaag is het een heel bijzondere dag. Om een groot aantal redenen.

Ik sta hier met Nico Nieman, één van mijn partners in de vernieuwing van de Kolenkitbuurt en man met een heel speciale band heeft met deze buurt. Een man die hier is opgegroeid, wiens wortels hier liggen en die hier nu, met zijn Ergen Heard, aan de slag gaat. Dat vind ik al heel bijzonder.

We vieren vandaag met elkaar de start van de bouw van The New Kit, een beIangrijke mijlpaal in de vernieuwing van de Kolenkitbuurt. En wat voor een mijlpaal: schever dan de toren van Pisa, stralend wit, 17 verdiepingen. Enorm, in allerlei opzichten. Een landmark. Een van de opmerkelijkste gebouwen van Bos en Lommer. Hij zal de Kolenkitkerk op termijn naar de troon steken. Een heel bijzonder gebouw.

In dit project komen sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen En ook vier Kangoeroewoningen, speciaal bestemd voor zorgbehoevende kinderen of ouderen die op deze manier zelfstandig, maar toch samen met hun familie kunnen wonen. Ook daarin is het een bijzondergebouw.

Het is een bijzonder gebouw in een bijzondere buurt. Een paar weken geleden stond de Kolenkitbuurt weer eens flink in de schijnwerpers. Dit keer als aanvoerder van de lijst ‘Probleemwijken’ van toen minister Vogelaar, nu minister Van der Laan. In vele media werd het ‘nieuws’ breed uitgemeten. Met een hoop ronkende teksten van de kant van de media zelf. Op zich vond ik dat niet zo bijzonder.

Kort na dat 'mediaspektakel' was ik op een bewonersavond in de Kolenkitbuurt. We spraken er nog wat over na. De een had zijn buurt totaal niet herkend in de berichtgeving, de ander wel of gedeeltelijk. Sommige mensen maakten zich zorgen of hadden zich gestoord aan de toon Wat mij op zo'n avond, met zo'n 40, 50 heel verschillende bewoners opvalt is hun directe betrokkenheid bij de buurt. Dat vond ik wel heel bijzonder. Bijzonder hoopgevend.

Natuurlijk moet er veel gebeuren in de Kolenkitbuurt, daar ziin we het al veel langer met elkaar over eens. Daar zijn we ook al veel langer met elkaar mee bezig. We kunnen het alleen sámen, dat weten we. Er zijn in die samenwerking soms meer hobbels te nemen dan ons lief is. Maar uiteindelijk komen we er altijd weer uit. En soms lijkt dat wel eens heel bijzonder.

The New Kit geldt als symbool van vertrouwen in de vernieuwing van de Kolenkitbuurt. Eigen Haard maakt daarmee vandaag een duidelijk statement. Juist nu, met de Kolenkitbuurt op nummer 1 op de Probleemwijkenlijst. Juist nu, in de tijd van de kredietcrisis. En dat is een bijzondere prestatie.

En op deze plek wil ik ook een keer zeggen hoe bIij ik ben met de inzet die Eigen Haard pleegt in Bos en Lommer. Met de New Kit hier in de Kolenkitbuurt. Met de Koningsvrouwen van Landlust, in Landlust. En met, vanaf de ondertekening aanstaande vrijdag van een samenwerkingsovereenkomst, onze samenwerking voor de vernieuwing van de Robert Scottbuurt en het behoud aldaar van de Jozefkerk. Onze relatie is tegenwoordig een bijzonder goede relatie.

Vandaag is een bijzondere dag. We starten vandaag officieel met de bouw van een bijzonder gebouw, de New Kit, in een bijzondere wijk, de Kolenkitbuurt. Met daarbij in ieder geval, wat mij betreft één doel: van deze bijzondere wijk een hele gewone wijk te maken, een hele gewone Amsterdamse wijk. Een gemengde wijk. Een wijk waar mensen niet uit weg hoeven te verhuizen als het wat beter met ze gaat. Waar veel verschillende soorten woningen beschikbaar zijn.

Vandaag zetten we weer een stap. Een stap in de richting van de Kolenkitbuurt als een gewone Amsterdamse wijk. Een gewone wijk in ons bijzondere Amsterdam.

En dat, dames en heren, maakt vandaag voor mij tot een heel bijzondere dag.

Ik dank u voor uw aandacht