Publicaties (chronologisch)


Gebakken lucht(kwaliteit).Binnenlands Bestuur, 13 februari 2009 (1 Mb, pdf)
Kwel en kommer in krachtwijk Bos en Lommer.” Vitale Stad, mei 2008, p. 17-19 (1Mb, pdf)
And their right hand is full of bribes: corruption and real estate" In American Real Estate Society [1999], Ethics and Real Estate: Monograph 5, pp. 110-127 (samen met J. Hakfoort) (10Mb, pdf)
"
Business Finance in the Netherlands" (samen met W. Wiewel en M. de Jong). In R.D. Bingham en E.W. Hill (red.) [1997], Global Perspectives on Economic Development: government and business finance. Center For Urban Policy Research, New Brunswick, N.J. (2 Mb, pdf)
Kiezen Kan, Kiezen Moet !! Over keuzes en progressieve politiek. Essay voor de Derde Wiardi Beckman Academie, januari 1997,
"Bespreking van The Green Reader: essays towards a sustainable society." Electronic Green Journal, volume 3, issue 1, juni 1996.
"Lokale politiek heeft veel aan het Internet." Parool, 28 juni 1996 (0,3 Mb, pdf)
"Mega-stores dood voor binnenstad." Parool, 3 februari 1996 (0,6 Mb, pdf)
"Ronddobberen." Volkskrant, 30 oktober 1995 (0,8 Mb, pdf)
"Sint Maarten." NRC Handelsblad, 21 september 1995 (1 Mb, pdf)
"
Een groei versus een groen scenario". In M. Hurenkamp en R. Cuperus (red.)[1995], Nederland in 2025: toekomstbeelden van een nuchtere generatie. Wiardi Beckmanstichting/Intermediair, Amsterdam, pp. 62-65 (0,5 Mb, pdf)
"Vrijhandel of vrijheid van handelen ?" In Wiardi Beckman Stichting, Een Fantastisch Vergezicht; Nederland in 2025. Eerbeek, december 1994, 6 pagina’s.
"Tussen Minimill en Hoogoven: de relaties tussen strategieën, technologische ontwikkelingen, produktiestructuren en produktieconcepten in de staalindustrie van de Westerse landen". Intern Memorandum, Economisch Geografisch Instituut, april 1995, 91 p. (0,8 Mb, pdf)
„Van Flexibel naar Inert: techniek en locatie in de ijzer- en staalindustrie van gisteren, vandaag en morgen.” Paper, Economisch Geografisch Instituut, september 1994, 32 p. (0,4 Mb, pdf)
"Gevolgen van de Herstructurering van de Duitse Staalindustrie voor Nederlandse Vervoerders: drie toekomst-scenario’s." Vakgroep Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam, september 1994, 13 p. (met Michiel Roscam Abbing, in samenwerking met Gerd Junne) (2Mb, pdf)
"Een steekpenning bederft het hart." Economisch Statistische Berichten, 9 maart 1994, pp. 212-216. (met J. Hakfoort) (3 Mb, pdf)
"
Telecommunications: global restructuring at full speed." In H.W. de Jong (red.)[1993], The Structure of European Industry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 273-306. (met A.J.M. Roobeek) (4 Mb, pdf)
"
Barriers to the Diffusion of Biotechnology in the Food Industry; an international comparison between the Netherlands, Denmark and Germany". Executive Summary, Amsterdam, september 1993, 16 p. (met A.J.M. Roobeek en M.M.F. de Bruijne et al.)
"
Hindernissen in de Ontwikkeling en Diffusie van Biotechnologie in de Voedings- en Genotmiddelenindustrie in Nederland, Denemarken en Duitsland: een multifacetbenadering toegespitst op vier produktieketens" Eindrapportage, Economisch-Geografisch Instituut, Amsterdam, juli 1993, 208 p. (met A.J.M. Roobeek en M.M.F. de Bruijne et al.)
"Kooiconstructie." Intermediair, 22 januari 1993, p. 15.
"Marshallplan voor het milieu." Intermediair, 13 november 1992, p. 53.
"De crisis in de Europese staalindustrie." Economisch Statistische Berichten, 28 oktober 1992, pp. 1040-1044 (4,8 Mb, pdf)
"En dan, wat is theorie nog in studentenland: IB in perspectief." Corint Courant, oktober 1991, pp. 6-8 (0,3 Mb, pdf)
"De wereldhandel in fosfaat." Economisch Statistische Berichten, 4 september 1991, pp. 888-891 (3 Mb, pdf)
"Amerika blijft Number One." Corint Courant, oktober 1990, pp. 9-10 (0,9 Mb, pdf)
"Besluitvormers en Theorieën van het Nationaal Belang: een onderzoek naar het nut van een klassificatie van verschillende benaderingen van het nationaal belang in vier concepten." Doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam, maart 1990, ii+83 p. (1,2 Mb, pdf)